Sergěj Jan INGR (1894 - 1956)

 

Ingr    Narodil se 2.9. 1894 ve Vlkoši, okr. Hodonín. Armádní generál ČSA. Bojoval v čsl. legiích na srbské, ruské, francouzské a italské frontě, obdržel na dvě desítky vyznamenání od vlád těchto států a ČSR. Absolvoval vysokou školu válečnou a kurz pro vyšší velitele. Protože dobře ovládal francouzštinu, ruštinu, němčinu a domluvil se polsky, srbsky, italsky a řecky, byl využíván také v diplomacii. V Hranicích působil v areálu vojenské akademie od 15.12.1935 do 2.8.1936 ve funkci velitele 8. pěší divize. V roce 1938 velel III.sboru ČSA v Brně, po okupaci se stal jedním z nejbližších spolupracovníků Edwarda Beneše. Emigroval do Francie, stal se ministrem národní obrany prozatímní vlády ČSR a začal budovat čsl. vojenské jednotky ve Francii. Po vypuknutí slovenského povstání byl v hodnosti generála hlavním velitelem čsl. branné moci. V dubnu 1945 jej prezident Beneš na nátlak komunistů z funkce odvolal a teprve v roce 1947 dosáhl jeho jmenování za čsl. velvyslance v Holandsku. Po únoru 1948 zůstal v exilu. Zemřel 17.6. 1956 v Paříži, Francie.

 

Ingr

Ingr    Ingr    Ingr

 

 

Zpět