František MACHNÍK (1886 - 1967)

 

ministr Machník    Absolvoval reálné gymnázium v Českých Budějovicích a filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, od léta 1911 působil jako středoškolský profesor v Chrudimi a Klatovech, v červnu 1925 se stal ředitelem Vyšší hospodářské školy v Klatovech. Od dob vysokoškolského studia pracoval v agrárním hnutí, v říjnu 1907 se stal jednatelem a o dva roky později předsedou Sdružení agrárních akademiků. Na podzim 1925 byl zvolen poslancem Parlamentu Republiky československé za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu, působil v branném výboru poslanecké sněmovny a v roce 1929 se stal jeho místopředsedou. V červnu 1935 byl postaven do čela Ministerstva národní obrany a podílel se na celkové reorganizaci a modernizaci branné moci, kromě toho si získal stále významnější postavení ve straně, kde prosazoval modernizaci pěstování brambor., lihovarnictví a průmyslového využití lihu (mj. také jako součást leteckých pohonných hmot). Od jara 1932 zastával funkci starosty Českého národního svazu střeleckého, v němž prosazoval prvky branné výchovy obyvatelstva.

 

ministr Machník    audience u prezidenta    ministr Machník

 

Zpět