Mobilizace 1938

 

Jaromír Zahálka vzpomíná

"... nedávno jsem byl upozorněn na článek ve slovenském vojenském periodiku, jehož obsah přikládám. Zpracoval jej vojenský historik PhDr Pavel Šrámek, působící nyní ve zlínském archivu. Před časem jsem s ním navázal kontakt, protože sháněl nějaké informace o důstojníkovi Čatlošovi z Hranic. Protože jako důstojník generálního štábu  nepůsobil na VA, ale  jako náčelník štábu 8.pěší mírové divize v Hranicích, doma se o něm otec zmínil až v době mobilizace, z jejíhož období jsem měl doma několik fotografií. Již zmíněnému P. Šrámkovi jsem je poskytl k doplnění obrazu mobilizace v Hranicích. Mobilizační období k hranické vojenské historii bezesporu patří, proto Vás snad věc bude zajímat..."

 

mobilizace 1938

 

Články Pavla Šrámka

1) Mobilizace v roce 1938, ATM, roč.34, 2002

2) Ferdinand Čatloš za mobilizace v září 1938, Vojenská história, č.1, 2010

 

"... Hranice žily v době zářijové mobilizace 1938 velikým vojenským ruchem. Z mírové 8.pěší divize se stalo tzv. Hraniční pásmo 37, Mobilizační 8.pěší divize měla stanoviště velitelství a štábu v budově tehdejší Rodinné školy (dnes snad zdravotní školy) v dnešní Studentské ulici. ..."

 

mobilizace 1938    mobilizace 1938

Ferdinand Čatloš (vpravo)

 

mobilizace 1938    mobilizace 1938    mobilizace 1938

 

mobilizace 1938    mobilizace 1938    mobilizace 1938

štáb 8.pěší divize při práci                                                          štáb 8.pěší divize

s šéflékařem 8.mob. divize plk.Šmelcerem

 

mobilizace 1938    mobilizace 1938    mobilizace 1938

 

mobilizace 1938    mobilizace 1938

 

mobilizace 1938    mobilizace 1938    mobilizace 1938

 

mobilizace 1938

 

mobilizace 1938    mobilizace 1938

 

Z archívu Jaromíra Zahálky

 

 

Zpět